ಮನಸಿನ ಮಾತುಗಳು , ಜೀವನದ ಅನುಭವ , ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ , ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ , ಲೇಖನ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಕಣಗಳು

ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ   ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ಪೂರ್ವ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವನು ಬೆಳಕಿನ ಅಧಿದೇವತೆ.…

Continue Reading

ಈ ಜಾಲತಾಣ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ !

ನಾನೇನು ಸಾಹಿತಿಯಲ್ಲ, ಬರಹಗಾರನಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿಯಂತರ. ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಬರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಹಂಬಲ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಜಾಲತಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬರಹ. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು…

Continue Reading
Close Menu